European Union

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU NEAPCO.COM

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, jakie dane i w jaki sposób są przetwarzane w ramach procesów związanych z funkcjonowaniem serwisu NEAPCO.COM, a także z kim należy się kontaktować we wszystkich sprawach z tym związanych. Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami:

– elektronicznie: w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: rodo@neapco.com

– w innych sprawach za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie

– korespondencyjnie: Neapco Europe Sp. z o.o., Kaliska 72, 46-320 Praszka, Polska

Odwiedzając serwis NEAPCO.COM i przeglądając jego zawartość akceptujesz regulacje określone w niniejszej Polityce Prywatności.

NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. podejmuje odpowiednie środki mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych Użytkowników.

PODSTAWOWE DEFINICJE:

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z serwisu NEAPCO.COM lub usług dostępnych za pośrednictwem serwisu;

Dane Osobowe – oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej za pomocą jednego lub większej liczby czynników charakterystycznych dla jej cech fizycznych, fizjologicznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych, w tym wizerunek, zapis głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje zebrane za pomocą urządzeń rejestrujących lub innej, podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Neapco Europe Sp. z o.o z siedzibą w Praszce (46-320) przy ul. Kaliskiej 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276788, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Opola, numer NIP 7010060289.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

  • KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ – DANE ZBIERANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

Dane wysyłane przez przeglądarkę, czyli takie, które są niezbędne z przyczyn technicznych do wyświetlania strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilnego i bezpiecznego działania, zbierane są w związku z odwiedzaniem przez Użytkowników strony internetowej w celach informacyjnych.

W powyższej sytuacji mogą być również zbierane dane służące do rozwoju i ulepszania serwisu oraz jego dostosowania do potrzeb Użytkowników. Mogą to być dane określające liczbę Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową, w jaki sposób ją śledzili oraz jakimi zagadnieniami lub produktami byli zainteresowani Użytkownicy.

Zbierane dane mogą obejmować między innymi: adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu używanego przez Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. używa plików cookies w celu świadczenia usług, dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mechanizm ten może zostać wyłączony w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia.

  • WYKORZYSTANIE Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. zbiera dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi, w tym poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie NEAPCO.COM. Zebrane w ten sposób dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika wiadomość.

Zbierane dane mogą obejmować między innymi: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres, a także inne dane wskazane w treści formularza kontaktowego.

 

PODSTAWA PRAWNA

Wyżej wymienione dane są przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. informuje, że w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do odmowy podania danych osobowych, jednakże może to skutkować brakiem możliwości korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać udzieloną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało uregulowane przed jej wycofaniem.

Użytkownicy Serwisu NEAPCO.COM mają również prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

– sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Na podstawie zasad określonych w treści RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przypadków określonych takimi przepisami, Użytkownik ma również prawo do:

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych,

– przeniesienia danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do praw przysługujących Użytkownikom lub możliwości czy sposobów ich egzekwowania, a także we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt:

– elektronicznie: na nasz adres e-mail: rodo@neapco.com

– korespondencyjnie: Neapco Europe Sp. z o.o. ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka (z napisem ODO na kopercie).

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

– podmioty należące do grupy kapitałowej, do której należy NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. należą w zakresie czynności związanych z prowadzeniem działalności przez NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. i tylko w zakresie realizacji celów określonych powyżej, a także na podstawie stosownej umowy;

– organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okresach:

– dane przetwarzane na podstawie zgody: do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało uregulowane przed jej wycofaniem.

– w przypadku plików cookies – dane przechowywane są do czasu wygaśnięcia danego pliku cookies lub jego usunięcia przez Użytkownika.

 

COOKIES

NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. informuje, że podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego zapisywane są krótkie informacje, w szczególności pliki tekstowe zwane “cookies”. “Cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP Użytkownika, domena Serwisu, z której pochodzą takie pliki, okres przechowywania w urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego, zapis parametrów urządzenia i statystyki, a także unikalny numer. “Cookies” kierowane są do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego.

Pliki “cookies” i podobne technologie nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Dopiero w połączeniu z innymi unikalnymi identyfikatorami lub innymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby fizycznej pliki cookies i podobne technologie mogą stanowić dane osobowe.

NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. wykorzystuje pliki cookies do świadczenia usług, dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mechanizm ten może być wyłączony ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia.

“Pliki cookies” wykorzystywane są w Serwisie w szczególności do:

– utrzymania poprawności technicznej i kontynuacji sesji pomiędzy serwerem Strony a urządzeniem końcowym Użytkownika końcowego;

– optymalizacji korzystania ze Strony internetowej przez Użytkowników oraz dostosowania sposobu jej wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego;

– zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

– zbierania statystyk odwiedzin Serwisu wspomagających udoskonalanie jego struktury i zawartości;

Ze względu na czas funkcjonowania pliki cookies wykorzystywane przez NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. mogą być podzielone na:

– sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania przez niego lub opuszczenia Strony internetowej;

– stałe – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub do czasu wygaśnięcia pliku cookie w okresie określonym w specyfikacji plików cookie.

NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. oraz inne podmioty świadczące usługi na jej zlecenie (np. usługi analityczne i statystyczne) wykorzystują pliki cookies w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie:

– niezbędne do korzystania z Serwisu;

– pliki cookies z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

– uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w usługach wymagających uwierzytelnienia przez czas trwania sesji;

– pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

– sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies flash player), na czas trwania sesji;

– ułatwiające korzystanie z Serwisu;

– stałe pliki cookies wykorzystywane do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub na nieco dłuższy okres;

– pliki cookies wykorzystywane do monitorowania ruchu, czyli analityki danych – są to pliki cookies wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących działania Serwisu;

– pliki cookies wykorzystywane do logowania się do Serwisu za pomocą portali społecznościowych.

Pliki cookies umożliwiają utrzymanie sesji, pozwalają na poprawne działanie i wyświetlanie Serwisu, powrót do odwiedzonych wcześniej stron internetowych, a także na wyświetlanie: mapy dojazdu, filmów umieszczonych w serwisie YouTube oraz integracji Serwisu z mediami społecznościowymi.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Większość przeglądarek internetowych automatycznie przechowuje pliki cookies na urządzeniach Użytkowników. Użytkownicy mogą również osobiście zarządzać przechowywaniem plików Cookies, np. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie zapisanych plików Cookies. Poziom ochrony przed Cookies może być ustawiony w każdej przeglądarce aż do całkowitego zablokowania Cookies. Dezaktywacja/usunięcie plików Cookies może jednak spowodować, że niektóre funkcjonalności naszego Serwisu nie będą działać w oczekiwany sposób. Pliki Cookies mogą być niezbędne do działania niektórych funkcji neapco.pl. Serwisu.

Informacje o tym, jak wyłączyć działanie plików cookies można znaleźć za pomocą funkcji pomocy w przeglądarce Użytkownika. Dezaktywacja/usunięcie plików cookies dotyczy wyłącznie przeglądarki, w której taka operacja została przeprowadzona. Dlatego też dezaktywację/usunięcie plików cookies należy wykonać również dla innych przeglądarek.

 

NARZĘDZIA ANALITYCZNE GOOGLE (GOOGLE ANALYTICS, TAG MANAGER)

Serwis NEAPCO.COM korzysta z usług umożliwiających analizę sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników (zwanych dalej narzędziami analitycznymi) za pomocą plików cookies. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies poprzez zmianę ustawień prywatności w swoich przeglądarkach.

 

GOOGLE ANALYTICS:

Google Analytics to system statystyk zbierający dane Użytkowników odwiedzających naszą Stronę internetową.

Podczas analizy ruchu na stronie internetowej Google Analytics zbiera np. takie dane jak:

– źródło ruchu na Stronie internetowej (poprzez przeglądarkę lub poprzez odesłanie z innej strony internetowej lub poprzez bezpośrednie wpisanie adresu Strony internetowej w przeglądarce)

– miejsce fizycznej obecności Użytkownika (kraj, miasto)

– oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika (system operacyjny, przeglądarka, rodzaj sprzętu)

– zachowanie Użytkownika w Serwisie (ile czasu spędził na danej stronie Serwisu, ile stron Serwisu odwiedził Użytkownik)

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, w oparciu o które Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajdują się w: “Jak Google wykorzystuje dane zebrane podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów” (można ją znaleźć pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/ lub innym adresem URL, który Google może co jakiś czas udostępniać).

 

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

W celu aktualizacji informacji zawartych w Polityce Prywatności oraz w celu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa Polityka Prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki Prywatności zmianie ulega jej data aktualizacji wskazana na końcu dokumentu. NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. zaleca Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce w dniu 2022-11-14.